Bijzondere boombank

Ronald McDonald Huis Nijmegen Nieuws

In de tuin van het Ronald McDonald Huis vinden veel ouders troost in een moeilijke tijd. Ook de ouders van Jesse vonden hier hun plekje, in het bijzonder op het bankje rond de grote beuk.

Helaas is hun zoon overleden. De school van Jesse, de Clara Fabriciusschool uit Herveld, zamelde bij het startfeest geld in voor het Nijmeegse Huis. Dat leverde een prachtige opbrengst van € 1.529,50 op waarvoor een nieuwe boombank is geplaatst. Ter nagedachtenis aan Jesse.

We willen alle ouders en leerlingen van de Clara Fabriciusschool hartelijk bedanken. Ook in de toekomst blijft dit een plekje waar veel ouders troost kunnen vinden.