Ontbijt 4 september bij Nederlands Wijnbouwcentrum

Ronald McDonald Huis Nijmegen Nieuws

Op 4 september hadden we sinds Covid-19 weer een echte ontbijtbijeenkomst gepland.
Dit werd gehost door ons trouwe lid Ten Berge Notarissen (Maaike Strütjen), die zich presenteerde als veelzijdige maatwerk- en netwerknotaris.
De bijeenkomst was dit keer niet online of als ‘drive through’ maar zoals voorheen; alleen dan natuurlijk wel conform RIVM richtlijnen (w.o. zittend, 1,5 meter afstand). Getuige de grote opkomst en beperkte no shows, had iedereen behoefte om elkaar weer eens live te ontmoeten. Vooraf is alles goed doorgesproken met Sheila Evers van het Nederlands Wijnbouwcentrum, die heel recent ook lid is geworden van de BBC. De ontbijtbijeenkomst is goed verlopen. We zijn er trots op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en de regels goed naleeft! Tijdens het ontbijt hebben we formeel afscheid genomen van Marc Loosen. Na maar liefs 8 jaar voorzitterschap van de stuurgroep zit zijn termijn er conform de statuten op. Namens het Bestuur van het Huis waren Bas Bookelmann en Oscar van Zoggel aanwezig om Marc toe te spreken. Het hartverwarmend applaus was zeer terecht.

Na het ontbijt was er ook nog een rondleiding op deze prachtige locatie.